PAIDHA

PROGRAMA D’ACTUACIÓ I INVESTIGACIÓ EN DIFICULTATS I HABILITATS DE L’APRENENTATGE.

Responsable del programa: Laura Costa, psicòloga

 

En el seu cinquè any de desenvolupament d’aquest Programa, en la seva vessant d’atenció ha rebut a més de 100 nens i adolescents amb dificultats a l’aprenentatge i ha estat una eina important per fer front al fracàs escolar, fent suport als pacients, famílies, escoles i als IES. El treball del cas per cas, ha permès la reorientació i millor comprensió  de les situacions escolars d’estancament i de risc de quedar atrapats en nomenclatures que estigmatitzen sense aportar solucions, i ha aportat una nova mirada a les dificultats més comuns a la infància i adolescència:

– Dificultats en la lectura, escriptura i en la comprensió lectora.

– Dificultats amb el càlcul i les operacions matemàtiques.

– La inquietud mental – motora i impulsivitat.

– Les dificultats per atendre, per concentrar-se.

– La lentitud en els processos d’aprenentatge.

– La manca de memòria i les dificultats per al raonament,

– Els bloquejos i inhibicions a l’hora de fer exposicions i exàmens.

– Les dificultats per a l’expressió oral, de vocabulari i en la producció simbólica, d’entre altres.

Els casos atesos a diversos nivells educatius, tant a Primària com a l’ESO i Batxillerat o Cicles Formatius, han permès que nens i adolescents trobin un millor lloc a l’escola o a l’IES, on s’ha analitzat cas per cas les causes del fracàs escolar i s’ha impulsat un rellançament del procés educatiu.

  • El  PAIDHA ha mostrat la seva utilitat com a  dispositiu que  facilita el diàleg entre nens, pares, docents i professionals per treballar junts amb l’objectiu comú de recuperar la il·lusió d’aprendre fent ús de les habilitats que també estan presents a cada persona, no només enfocant-nos cap a les dificultats.
  •  Al PAIDHA tenim molt present que els desencaixaments que es produeixen en la infantesa i en l’adolescència cap als aprenentatges tenen una important incidència a nivell social, i que l’obtenció d’uns estudis mínims tenen forta repercussió en la realització personal i en la inserció en la societat.

 

Investigació

En la seva vessant d’Investigació, el PAIDHA  ha realitzat tres Memòries en el que s’ha bolcat tota l’experiència obtinguda en aquest 5 anys mitjançant les conclusions extretes dels casos, que ens han permès fer avenços i donar noves respostes als casos tractats, sempre tenint en la mira la vinculació que existeix entre educació i salut mental. Sobre aquestes conclusions s’han publicat dos articles a la revista L’interrogant que es poden consultar aquí:

https://revistainterrogant.org/manifestaciones-de-la-dislexia-bajo-la-lupa-del-psicoanalisis/

https://revistainterrogant.org/programa-de-actuacion-e-investigacion-de-las-dificultades-y-habilidades-del-aprendizaje-paidha/   

 

Formació

Per altra banda, el PAIDHA va començar aquest any 2021 a donar suport als educadors socials que treballen als CRAES vinculats al SAR- Servei d’Acolliment Residencial- en format de Tallers de formació i anàlisi de casos, que tenen l’objectiu de transmetre els  conceptes- que comparteixen aspectes educatius i psicològics-  mitjançant la reflexió  sobre l’exercici de  la seva feina educativa cap als nens i adolescents que tutoritzen.

Aquests Tallers són unitaris pero tenen una continuïtat lògica  ja que es van aprofundint els conceptes en la mida que es va avançant per els tallers.

El títol general d’aquests tallers psicoeducatius és “Bretxa educativa, desemparament i fracàs escolar en infàncies i adolescèncias tutelades”

Els temes que s’han proposat per als 3 primers tallers són els següents:

  • TALLER 1: “Com es manifesten les dificultats en l’aprenentatge? Diferències entre dificultats, simptomes, trastorns i fracàs escolar.
  • TALLER 2: Quin acompanyament convé fer als nanos amb dificultats en l’aprenentatge? Les estratègies que afavoreixen i les que dificulten l’èxit escolar.
  • TALLER 3: “ Les habilitats ocultes dels nens amb dificultats de l’aprenentatge i les dificultats invisibles de nens no disruptius: com es relacionen les dificultats de l’aprenentatge amb la conducta