Trastorn Mental Greu (TMG)

És un trastorn mental que apareix en la infància o en l’adolescència

  • Diagnòstic precoç a temps
  • El tractament sostingut amb recursos suficients i durant el temps necessari

Poden

  • Alleugerar els símptomes
  • Millorar el pronòstic i
  • Ajudar al nen o a l’adolescent a construir respostes simptomàtiques més suportables que li permetin tenir una vida més autònoma i una millor integració escolar, social i laboral en el futur. 

Objectius

Àmbit preventiu

Millorar la detecció precoç des d’altres serveis a partir del treball de coordinació, d’interconsultes amb el pediatra, metges de família, serveis socials, EAP-Escoles, serveis d’atenció precoç, justícia juvenil, EAIA, etc.

Àmbit Clínic

Desenvolupar una assistència ajustada a les necessitats de cadascú

Àmbit Psicosocial

El programa d’atenció individualitzada (PAI) es realitza a partir de l’evaluació multiaxial i de les dificultats detectades.