Programa Risc en L’Adolescència

L’adolescència és un període de trànsit que ve acompanyat de grans canvis tant a nivell corporal, de les relacions familiars com amb els iguals, i en el que es prenen decisions que marcaran el futur.

És un període també de “Crisi” no exempta de Riscos per la fragilitat subjectiva del moment.

El Programa pretén ampliar i millorar l’atenció a aquesta franja d’edat, en un entorn propi i de fàcil accés.

Objectiu

Detecció, suport i acollida del malestar per la reducció de riscos i/o cronicitat de determinades conductes.

Estratègia d’intervenció:

  • “Espais de conversa” amb adolescents de primer i segon de secundària en el propi institut.
  • Suport a l’equip Directiu i mestres.
  • Atenció a les famílies.

És un programa pilot que es desenvolupa en 4 instituts del Districte de Nou Barris.

Té en compte l’accessibilitat. Els professionals es desplacen quinzenalment als instituts.

Té una línia transversal de treball conjunt amb el Districte d’Horta-Guinaró i Sant Andreu.