Qui som

La Fundació Nou Barris per a la Salut Mental (FNB)  és una entitat sense ànim de lucre, constituïda  a l’any 1995 amb l’objectiu de desenvolupar i promoure activitats en el camp de la salut mental en tres eixos principals:

 • Prevenció i assistència.
 • Formació i investigació.
 • Publicacions.

La Fundació Nou Barris està situada en el districte 8 de Barcelona. L’any 1990 signa el seu primer conveni com a proveïdor amb el CatSalut (Servei Català de la Salut) el qual va permetre la consolidació i creació del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ). 

La seva intervenció se centra en dos nivells:

 • El nen o adolescent mateix
 • El seu entorn: familiar, escolar, educatiu o assistencial.

L’any 1997, desenvolupa un nou Programa de Suport i Assessorament a les Residències de la DGAIA i assistència a menors tutelats (SAR).

L’any 2002, comença el programa  per a l’atenció específica als Trastorns Mentals Greus en la infància i adolescència (TMG), programa pilot dins de l’àrea de Barcelona.

Altres programes: PSiE, Adolescències en risc (2017), Psicosi incipient (Setembre 2017), suport a la primària sanitària (Setembre 2017).

Des de l’any 2001 hi ha conveni signat la Universitat Autònoma de Barcelona, des de l’any 2003, conveni signat amb la Universitat Oberta de Catalunya, i des del 2006 conveni signat amb la Universitat Ramón Llull, per la realització  del Pràcticum Clínicum. 

A més, la Revista L’Interrogant i la Jornada de Debat manté viu el debat i la reflexió i intercanvi amb altres professionals.

Participem en el Consell de Salut Mental del Districte.

Col.laborem amb l’Associació de Famílies per la Salut Mental Nou Barris.

MEMBRES DEL PATRONAT

President

Dr. Ramon Morera i Castell
Metge de família-ICS Castelldefels. Editor de la Revista d’Innovació Sanitària i Atenció Integrada

Secretària

Sra. Sílvia Giménez-Salinas
Advocada de família

Vocals

Sr. Alfredo Landman
Director general de l’Editorial Gedisa

Dra. Esther Hernando Torrecilla
Directora Línia Pediàtrica ABS Rio de Janeiro Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutats

Pr. Miquel Domènech i Argemí
Professor titular de Psicologia Social, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Segundo Moyano Mangas
Educador Social i Doctor en Pedagogia Social (Eix salut mental i educació social).

José Ramón Ubieto Pardo
Psicòleg, psicoanalista. Fundador d’Interxarxes. Articulista de La Vanguardia. Ha escrit diversos llibres com el “Mundo Pos-Covid”, “Niñ@s Hiper”, “Del Padre al Ipad”, “Familias de acogida”, “¿Bienvenido Metaverso? Presencia, cuerpo y avatares en la era digital”, entre d’altres

Carmen Grifoll de la Esperanza
Psicòloga clínica i psicoanalista. Membre de l’ELP (Escola Lacaniana de Psicoanàlisi) i de l’AMP (Associació Mundial de Psicoanàlisi)

Direcció

Directora
Susana Brignoni

Adjunt a direcció
Aleix Caussa

Composició de l'equip interdisciplinari

FUNDACIÓ NOU BARRIS

 • Secretaria adj. Direcció:  Reyes Nogués
 • Secretaria serveis assistencials: Marta Castelló
 • Suport administratiu Sanitari: Ana Coll, Montserrat Fernández  i Ioana Stan
 • Responsable administració:  Reyes Nogués
 • Suport administratiu: Alicia Sabater
 • Treballadora Social: Ana Valeria Cornaglia
 • Infermera especialista en salut mental: María Orcajo
 • Educadora Social: Irene Matencio.
 • Terapeuta ocupacional: Txell Gimeno

 

CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL I JUVENIL (CSMIJ)

Coordinació. Graciela Esebbag. Psicòloga clínica

 

Equip professional

Beatriz Ayala. Psicòloga Clínica
Adrià Casanovas. Psicòleg Clínic
Laura Costa. Psicòloga
Myriam Chang. Psicòloga clínica
Dra. Paula Díaz. Metge Psiquiatre
Graciela Esebbag. Psicòloga clínica
Lucía Fernández. Psicòloga Clínica
Dra. Joana Forcada. Metge Psiquiatre
Anna Gavaldà. Psicòloga
Dr. Adolfo Grisales.  Metge Psiquiatre
Dra. Ivanna Longo. Metge Psiquiatre
Alejandro Martínez. Psicòleg Clínic
Anna Navarro. Psicòloga Clínica
Raúl Salmerón. Psicòleg
Mercè Tarrés. Psicòloga Clínica

 

Servei de Suport i Assessorament a les Residències de la DGAIA (SAR)

Coordinació.
Susana Brignoni. Psicòloga clínica.

 

Equip professional

Susana Brignoni. Psicòloga clínica.
Laura Costa. Psicòloga.
Adriá Casanovas. Psicòleg clínic
Dra. Joana Forcada. Metge psiquiatra
Dra. Adriana Meza. Médico
Ana Moliner. Psicòloga
María Orcajo. Infermera Salut Mental

 

Investigacions clíniques

PAIDHA
Laura Costa. Psicòloga

 

PROGRAMES

 • Konsulta’m Biblioteca Zona Nord: María Sánchez.
 • Konsulta’m Biblioteca Nou Barris: Anna Gavaldà i María Orcajo
 • Aula Integral de Suport (AIS): Anna Moliner i Susana Brignoni
 • Psicosi Incipient: Dr. Adolfo Grisales i Dra. Ivanna Longo
 • Atenció Crisi: Irene Matencio, Dra. Joana Forcada, Txell Gimeno i Anna Gavaldà