Qui som

La Fundació Nou Barris per a la Salut Mental (FNB)  és una entitat sense ànim de lucre, constituïda  a l’any 1995 amb l’objectiu de desenvolupar i promoure activitats en el camp de la salut mental en tres eixos principals:

  • Prevenció i assistència.
  • Formació i investigació.
  • Publicacions.

La Fundació Nou Barris està situada en el districte 8 de Barcelona. L’any 1990 signa el seu primer conveni com a proveïdor amb el CatSalut (Servei Català de la Salut) el qual va permetre la consolidació i creació del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ). 

La seva intervenció se centra en dos nivells:

  • El nen o adolescent mateix
  • El seu entorn: familiar, escolar, educatiu o assistencial.

L’any 1997, desenvolupa un nou Programa de Suport i Assessorament a les Residències de la DGAIA i assistència a menors tutelats (SAR).

L’any 2002, comença el programa  per a l’atenció específica als Trastorns Mentals Greus en la infància i adolescència (TMG), programa pilot dins de l’àrea de Barcelona.

Altres programes: PSiE, Adolescències en risc (2017), Psicosi incipient (Setembre 2017), suport a la primària sanitària (Setembre 2017).

Des de l’any 2001 hi ha conveni signat la Universitat Autònoma de Barcelona, des de l’any 2003, conveni signat amb la Universitat Oberta de Catalunya, i des del 2006 conveni signat amb la Universitat Ramón Llull, per la realització  del Pràcticum Clínicum. 

A més, la Revista L’Interrogant i la Jornada de Debat manté viu el debat i la reflexió i intercanvi amb altres professionals.

Participem en el Consell de Salut Mental del Districte.

Col.laborem amb l’Associació de Famílies per la Salut Mental Nou Barris.

MEMBRES DEL PATRONAT

President

Dr. Ramon Morera i Castell
Metge de família-ICS Castelldefels. Editor de la Revista d’Innovació Sanitària i Atenció Integrada

Secretari

Sr. Alfredo Landman Glombosky
Director general de l’Editorial Gedisa

Vocals

Sra. Sílvia Giménez-Salinas
Advocada de família

Dra. Esther Hernando Torrecilla
Directora Línia Pediàtrica ABS Rio de Janeiro Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutats

Pr. Miquel Domènech i Argemí
Professor titular de Psicologia Social, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Segundo Moyano Mangas
Educador Social i Doctor en Pedagogia Social (Eix salut mental i educació social).

José Ramón Ubieto Pardo
Psicòleg, psicoanalista. Fundador d’Interxarxes. Articulista de La Vanguardia. Ha escrit diversos llibres com el “Mundo Pos-Covid”, “Niñ@s Hiper”, “Del Padre al Ipad”, “Familias de acogida”, “¿Bienvenido Metaverso? Presencia, cuerpo y avatares en la era digital”, entre d’altres

Carmen Grifoll de la Esperanza
Psicòloga clínica i psicoanalista. Membre de l’ELP (Escola Lacaniana de Psicoanàlisi) i de l’AMP (Associació Mundial de Psicoanàlisi)

Direcció

Directora
Susana Brignoni

Adjunt a direcció
Aleix Caussa

Composició de l'equip interdisciplinari

Coordinació CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)

Graciela Esebbag. Psicòloga clínica

Equip professional

Beatriz Ayala. Psicòloga Clínica
Laura Costa. Psicòloga
Myriam Chang. Psicòloga clínica
Paula Díaz. Metge Psiquiatre
Graciela Esebbag. Psicòloga clínica
Lucía Fernández. Psicòloga Clínica
Joana Forcada. Metge Psiquiatre
Anna Gavaldà. Psicòloga
Adolfo GrisalesMetge Psiquiatre
Ivanna Longo. Metge Psiquiatre
Alejandro Martínez. Psicòleg Clínic
Anna Navarro. Psicòloga Clínica
Raúl Salmerón. Psicòleg
Mercè Tarrés. Psicòloga Clínica

Coordinació Servei SAR
(Servei de Suport i Assessorament a les Residències de la DGAIA)

Paula Díaz. Metge psiquiatra

Equip professional

Susana Brignoni. Psicòloga clínica
Graciela Esebbag. Psicòloga clínica
Adolfo Grisales Valencia. Metge psiquiatra
Paula Díaz Fernández. Metge psiquiatra
Laura Costa. Psicòloga

Investigacions clíniques

PAIDHA
Laura Costa. Psicòloga

Konsulta’m Ciutat Meridiana: Àlex Rodríguez.

Konsulta’m Biblioteca Nou Barris: Anna Gavaldà i María Orcajo

Aula Integral de Suport (AIS): Anna Moliner, Paula Díaz i Susana Brignoni

Treballadora Social F9B: Ana Valeria Cornaglia

Infermera: María Orcajo, infermera especialista en salut mental

Educadora Social: Irene Matencio.

Secretària adj. Direcció: Ma. Reyes Nogués

Responsable administració: Ma. Reyes Nogués

Secretaria serveis assistencials: Marta Castelló

Suport administratiu Sanitari: Ana Coll, Montserrat Fernández  i Ioana Stan