Konsulta’m

El programa Konsulta’m és un programa implementat en el Districte de Nou Barris el Juliol de 2018 per l’Ajuntament de Barcelona.

Els equips estan formats per dos psicòlegs, una infermera i una treballadora social del CSMIG de la Fundació Nou Barris.

Estan situats:

Konsulta’m 1: Centre Cívic Zona Nord. Horari: Dimecres 16 a 20 hores.

Konsulta’m 2: Biblioteca de Nou Barris, Plaça Major de Nou Barris, 2. Horari Dimarts 16 a 20 hores.

És obert i no és necessària inscripció ni derivació prèvia.

Té com a objectiu detectar i atendre precoçment el patiment de caràcter psicològic i/o problemes de salut mental que poden tenir les persones adolescents i joves entre 12 i 22 anys en el context escolar, familiar i/o comunitari.

Permet oferir respostes a aquest patiment des de l’àmbit psicosocial, atenent la complexitat i la necessitat d’orientació.

S’implementa en espais de proximitat del districte de Nou Barris per potenciar l’us de joves.

Amb el desenvolupament d’aquest programa es pretén complementar les diferents actuacions que es realitzen des de diferents serveis i recursos.