Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

És un servei d’assistència primària en salut mental integrat en la xarxa pública de salut del Servei Català de la Salut.

Atén a la població entre 0 i 18 anys del Districte de Nou Barris de Barcelona amb problemàtica psicològica i psiquiàtrica.

Per assegura la continuïtat clínica i assistencial a partir dels 18 anys, es manté una coordinació amb el Centre de Salut Mental d’Adults de Nou Barris.

Eixos d’actuació

 1. Assistència
 2. Detecció i prevenció

 

a) Assistència

El servei està organitzat en diferents programes:

 1. Priorització de consultes i tractament de la llista d’espera
 2. Suport a Residències de la DGAIA (SAR)
 3. Atenció específica als trastorns mentals greus (TMG) a la infància i a l’adolescència.
 4. Salut i Escola
 5. Adolescències en risc
 6. Psicosi incipient
 7. Suport a la primària sanitària.
 8. Konsulta’m

 

b) Detecció i prevenció

 • Els dirferents serveis són possibles detectors de problemàtiques susceptibles de ser diagnosticades i tractades.
 • Les problemàtiques socials, escolars i sanitàries necessiten col.laboració del CSMIJ per detectar les patologies i orientar als professionals.
 • Seguiment dels casos detectats en l’adolescències i que no són atesos directament en el centre.
 • Suport a la primària sanitària.
 • Coordinació amb serveis especialitzats.
 • Coordinació amb serveis socials.