Sessions clíniques

Es van iniciar a l’any 1989. Es realitzen periòdicament. Són a portes obertes. Estan dirigides  als diversos dispositius assistencials de la xarxa pública sanitària, social, educativa, de protecció a la infància. Comptem amb la participació d’altres serveis del districte en les presentacions de casos.

Es tracta d’un espai  de reflexió i intercanvi entre les diferents pràctiques assistencials i clíniques sobre les problemàtiques de la infància i de l’adolescència vinculades al cas per cas.

Cada curs s’organitzen en funció d’un eix de treball.