¿Com se sol·licita la visita?

Per indicació del pediatre o el metge de família i d’altres serveis especialitzats dels circuits assistencials o comunitaris (serveis socials, EAP d’educació, etc)