Política de qualitat

La política de qualitat fixa les directrius fonamentals per definir i garantir la qualitat dels nostres serveis, així com el compliment dels requeriments legals i està orientada a la satisfacció de les necessitats de les persones que atenem amb vocació de millora continua.

Aquestes directrius són les següents:

 • Contribuir a la detecció precoç, prevenció i promoció de la salut mental.
 • Garantir l’accessibilitat als nostres serveis seguint els criteris de priorització assistencial.
 • Vetllar pel correcte diagnòstic i adequació del tractament.
 • Proporcionar un tractament integral, multidisciplinar, eficient i orientat a assolir els objectius terapèutics.
 • Contribuir a la capacitació dels usuaris i a les seves famílies i/o referents amb la finalitat de que millorin la relació entre ells i disposin d’eines per afrontar la malaltia.
 • Garantir la continuïtat assistencial i transversalitat del tractament.
 • Garantir la correcta complementació de la història clínica.
 • Mantenir informades a les persones ateses i a les famílies i/o referents i promoure la seva implicació activa en l’atenció.
 • Minimitzar els riscos inherents a la malaltia i garantir la seguretat de les persones ateses.
 • Actuar de forma ètica i respectuosa amb les persones ateses.
 • Garantir la confidencialitat i intimitat de les persones ateses.
 • Garantir el confort de les persones ateses i disposar d’espais adaptats a les seves necessitats.
 • Contribuir a la lluita contra l’estigma.

A Barcelona, setembre de 2017.